Invoice Brokers Logo
Uitvoering van een energiebeheerstrategie

De 5 te vermijden fouten voor een succesvolle energiebeheerstrategie voor uw bedrijf

Energiebeheer is een echte uitdaging voor bedrijven die zowel prestaties als milieuverantwoordelijkheid nastreven. Er zijn echter enkele fouten die de doeltreffendheid van een energiebeheerstrategie in gevaar kunnen brengen. Ontdek in dit artikel welke vijf fouten u moet vermijden om te slagen in het energiebeheer en uw resultaten te verbeteren.
In een context waarin het milieu en de vermindering van de bedrijfskosten steeds belangrijker worden, is energiebeheer een belangrijke uitdaging voor bedrijven geworden.
Volgens een recente studie zijn de energiekosten goed voor 10% van de totale uitgaven van een bedrijf, wat het belang van een doeltreffend energiebeheer benadrukt. Het is echter belangrijk enkele veelgemaakte fouten te vermijden om met succes een doeltreffende energiebeheersingsstrategie in te voeren en er ten volle van te profiteren.
In dit artikel bekijken we vijf fouten die u moet vermijden bij het ontwikkelen van een succesvolle energiestrategie voor uw bedrijf en hoe die u kan helpen uw doelstellingen op vlak van energie-efficiëntie te bereiken.

Fout #1: Geen evaluatie maken van het energieverbruik van het bedrijf

Een energie-audit is een belangrijke stap in de uitvoering van een doeltreffende energiebeheerstrategie. Hiermee kunt u probleemgebieden identificeren en praktische maatregelen nemen om de energiekosten van uw bedrijf te verlagen.
Veel bedrijven maken echter de fout deze beoordeling te verwaarlozen wegens gebrek aan tijd of middelen. Deze fout kan ernstige gevolgen hebben, zoals hoge energiekosten en een negatief effect op het milieu.
Om dit te voorkomen is het belangrijk om de beoordelingsfase te overwegen. Hiermee kunt u bronnen van energieverspilling, energieverbruikende apparatuur, te veranderen gedrag en mogelijkheden om de energie-efficiëntie verder te verbeteren vaststellen. Hierbij worden nauwkeurige gegevens verzameld over het energieverbruik van het bedrijf over een bepaalde periode. Deze gegevens kunnen worden verkregen uit energierekeningen, meterstanden of energiemonitoringapparatuur.

Dit kan intern gebeuren of met de hulp van gespecialiseerde adviseurs. Bij InvoiceBrokers  kunnen wij in dit stadium betrokken worden en u helpen uw analyse tot een goed einde te brengen.

Fout #2: Niet alle medewerkers betrekken bij de energiebeheerstrategie

Het is belangrijk alle werknemers te betrekken bij de ontwikkeling van een energiebeheerstrategie voor een bedrijf. Elke werknemer kan bijdragen tot een vermindering van het energieverbruik door de lichten en elektronische apparatuur uit te doen wanneer ze een ruimte verlaten, de verwarming of de airconditioning te regelen, enz.
Alle werknemers moeten bewust worden gemaakt van de streefdoelen van het bedrijf inzake energie-efficiëntie en de maatregelen om deze te bereiken, zodat de strategie volledig door al het personeel wordt toegepast. Er kan ook een opleiding worden georganiseerd om de werknemers te informeren over de eenvoudige acties die zij kunnen ondernemen om hun energieverbruik te verminderen.
Het is ook raadzaam binnen het bedrijf een energiemanager aan te stellen, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de inspanning van alle werknemers op het gebied van energie-efficiëntie.

De betrokkenheid van elke werknemer maakt iedereen bewust van de waarde van de bescherming van het milieu en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dit kan helpen om een milieuvriendelijkere en meer betrokken bedrijfscultuur te ontwikkelen.

Fout #3: Geen duidelijke en realistische doelstellingen hebben.

Voordat een energiebeheerstrategie in een bedrijf wordt ingevoerd, moeten realistische en duidelijke doelen worden gesteld. Onduidelijke of onrealistische doelstellingen kunnen namelijk leiden tot een gebrek aan betrokkenheid van werknemers en verwarring over de te nemen maatregelen.
Dit betekent dat duidelijke en meetbare verwachtingen inzake energie-efficiëntie moeten worden vastgesteld en dat de vooruitgang moet worden gecontroleerd en geëvalueerd. Dit helpt de betrokkenheid van de werknemers bij de strategie te vergroten en iedereen te motiveren voor een gemeenschappelijk doel.
Om de juiste doelstellingen te bepalen, is het belangrijk rekening te houden met de belangrijkste gegevens en cijfers over het energieverbruik van het bedrijf en met de huidige normen en voorschriften.

Fout #4: Resultaten niet controleren en analyseren

Een succesvolle energiebeheerstrategie moet monitoring en analyse van de resultaten omvatten. Zo kunt u namelijk uw vooruitgang beoordelen, verschillen tussen gestelde doelen en werkelijke resultaten vaststellen en corrigerende maatregelen nemen om uw prestaties te verbeteren.
Monitoring omvat het regelmatig verzamelen van gegevens over het energieverbruik en over de gekozen prestatie-indicatoren om de doeltreffendheid van de energiebeheerstrategie te evalueren. Met behulp van energiemonitoring- en -meetapparatuur kan deze verzameling handmatig of automatisch plaatsvinden.
Bij de analyse van de resultaten worden de verzamelde gegevens beoordeeld om trends, sterke en zwakke punten van de strategie vast te stellen.
Daarom is het van belang dat de resultaten regelmatig worden gecontroleerd en geanalyseerd, dat er regelmatig gegevens worden verzameld en dat er nauwkeurige, correcte en nuttige prestatie-indicatoren worden vastgesteld.
Het gebruik van IT-hulpmiddelen zoals spreadsheets of software voor energiebeheer vergemakkelijkt deze taak. Deze hulpmiddelen vereenvoudigen het verzamelen, verwerken en visualiseren van gegevens en de communicatie van de resultaten aan alle betrokkenen in het bedrijf.

Fout #5: geen rekening houden met de evolutie van de energiemarkt

Het is essentieel om de energiemarkt in het oog te houden om uw beheersstrategie voor energie hieraan aan te passen. Veranderingen in energieprijzen, technologische vooruitgang en steeds veranderende regelgeving hebben een directe invloed op de winstgevendheid van uw bedrijf en de haalbaarheid van uw energiestrategie op lange termijn.
Hier volgen enkele tips over hoe u op de hoogte kunt blijven en uw aanpak kunt veranderen om te voorkomen dat u deze fout maakt:
  • Blijf goed op de hoogte van trends op de energiemarkt door u te abonneren op nieuwsbrieven, gespecialiseerde websites te bezoeken en evenementen in de sector bij te wonen.
  • Regelmatig opvolgen om op de hoogte te blijven van de nieuwste energienormen en -richtlijnen.
  • Evalueer regelmatig uw energiestrategie om ervoor te zorgen dat deze nog steeds is afgestemd op uw bedrijfsdoelstellingen en de nieuwste ontwikkelingen en technologieën omvat.
Kortom, een doeltreffend energiebeheer berust op verschillende pijlers. Het is essentieel om alle werknemers erbij te betrekken, duidelijke en realistische doelstellingen vast te stellen, de resultaten te controleren en te analyseren, op de hoogte te blijven van de energiemarkt en innovatieve technologieën toe te passen.

Bij InvoiceBrokers helpen we als experts in energiebeheer bedrijven hun facturen te verlagen en op lange termijn te besparen. Wij zijn uw ideale partner voor een efficiënt en duurzaam energiebeheer. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.